ข่าวฮุนเซนเมินเสียงวิจารณ์ตั้งลูกชาย 3 คนนั่งตำแหน่งสำคัญ - kachon.com

ฮุนเซนเมินเสียงวิจารณ์ตั้งลูกชาย 3 คนนั่งตำแหน่งสำคัญ
ต่างประเทศ

photodune-2043745-college-student-s
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ว่าสมเด็จฮุน เซน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ปฏิเสธข้อครหาของหลายฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการ "เล่นพวกพ้อง" และ "แสวงหาผลประโยชน์ให้กับเครือญาติ" จากกรณีที่ผู้นำกัมพูชาแต่งตั้งบุตรชาย 3 คน ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งทางการทหารและการเมือง โดยยืนยันว่าบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่ "มีคุณสมบัติเหมาะสม"