ข่าวสีลั่นความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ 'มีวันสิ้นสุด' - kachon.com

สีลั่นความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ 'มีวันสิ้นสุด'
ต่างประเทศ

photodune-2043745-college-student-s
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ หรือโปลิตบูโร วาระพิเศษ เมื่อวันพุธ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี นโยบาย "ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ" หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "วาระไต้หวัน" ที่รัฐบาลปักกิ่งเป็นฝ่ายส่งสาส์นไปยังรัฐบาลไทเปเพื่อเรียกร้อง "ความเป็นเอกภาพ" เมื่อปี 2522 มีใจความสำคัญในตอนหนึ่งว่า การรวมตัวกันข้ามช่องแคบต้องเกิดขึ้นภายใต้สถานะ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ซึ่งจะเป็นการปกป้องผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตของ "เพื่อนร่วมชาติ"