ข่าวฝรั่งเศสถอนแผนขึ้นภาษีเชื้อเพลิงออกจากงบประมาณปีหน้า - kachon.com

ฝรั่งเศสถอนแผนขึ้นภาษีเชื้อเพลิงออกจากงบประมาณปีหน้า
ต่างประเทศ

photodune-2043745-college-student-s
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ว่านายกรัฐมนตรีเอดูอาร์ ฟิลิป แถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธ ว่ารัฐบาล "ยกเลิกแผนการขึ้นภาษีทั้งหมด" ที่กำหนดไว้ว่าจะให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับราคาเชื้อเพลิงทุกประเภท และการปรับเพิ่มราคากระแสไฟฟ้าต่อหน่วย โดยได้นำออกจากแผนงบประมาณฉบับปี 2562  และการกลับมาพิจารณาเก็บภาษีจากผู้มีฐานะ "ในอัตราสูง" อีกครั้ง พร้อมทั้งเรียกร้องความสมานฉันท์และความปรองดองจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเมืองและภาคประชาชน เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของ "สาธารณรัฐ"นายกรัฐมนตรีเอดูอาร์ ฟิลิป