ข่าวติดจีพีเอสปีนเขาเอเวอเรสต์ - kachon.com

ติดจีพีเอสปีนเขาเอเวอเรสต์
ต่างประเทศ

photodune-2043745-college-student-s

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ว่า นักปีนเขาที่สามารถขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ความสูง 8,850 เมตรหรือ 29,035 ฟุต จะต้องแสดงภาพถ่ายเพื่อพิสูจน์ว่า ปีนขึ้นถึงยอดเขาจริง รวมทั้งยังจะต้องมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ประสานงานซึ่งประจำอยู่ที่สถานีฐานด้วย
สืบเนื่องจากรัฐบาลเนปาลได้สั่งห้ามชายหญิงคู่หนึ่งจากประเทศอินเดียไม่ให้เข้ามาปีนเขาในเนปาลนาน 10 ปี ตั้งแต่ปีที่แล้ว หลังจากพวกเขาตกแต่งภาพถ่ายเอาเอง อ้างว่า เป็นผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์
นายเดอร์กา ดุตตา ธากัล เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของเนปาล เปิดเผยว่า นักปีนเขาบางคนจะต้องติดตั้งระบบติดตามตัวจีพีเอส เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าได้ปีนขึ้นถึงยอดเขาเอเวอเรสต์จริงในฤดูกาลปีนเขาของปีนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างอีกต่อไป หากผลการทดลองเรื่องติดตั้งจีพีเอสได้ผลจริง ต่อไปก็จะบังคับให้นักปีนเขาทุกคนต้องติดระบบจีพีเอสตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวเนปาลกล่าวต่อไปว่า ข้อมูลจากจีพีเอสสามารถตรวจสอบได้ในทันทีที่เดินทางกลับมาถึงกรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งจะระบุได้ว่าได้ไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์จริงหรือไม่ และติดตามตัวได้อันจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุฉุกเฉิน
การท่องเที่ยวและปีนเขาเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่สำคัญต่อประเทศเนปาล คิดเป็นร้อยละ 4 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ(จีดีพี)
ส่วนฤดูกาลปีนเขานั้นในช่วงสภาพอากาศเปิดจะเหมาะสมที่สุด ซึ่งปกติแล้วจะมีไปจนถึงเดือนพ.ค.ของทุกปี